ตัวแทนจำหน่าย

ภาคเหนือ

หจก. แม่จันค้าวัสดุ
18 หมู่ที่ 8 ถ.แม่จัน-เชียงแสน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
053 771 461

บริษัท เวียงพานทวีภัณฑ์ จำกัด
424 หมู่ที่ 4 ถ.แม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
053 733 098

บริษัท เอ็ม.อาร์.อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด
222 หมู่ที่ 4 ถ.แม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
053 732 198

หจก. สหไพบูลย์ สุขภัณฑ์
29/6-11 หมู่ที่ 18 ถ.ประสพสุข ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
053 712 041

หจก. อัญชลีเคหะภัณฑ์
479 หมู่ที่ 1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
053 644 420

บริษัท ดวงแสงทอง จำกัด
1041 หมู่ที่ 1 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
053 659 674

บริษัท อิฐ เอกภัณฑ์ ค้าวัสดุ จำกัด
20/1 หมู่ที่ 1 บ้านดอยชัยมงคล ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย
053 721 069

หจก. อุดมภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์
479 หมู่ที่ 3 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย


หจก. พรศักดิ์ โฮมเซ็นเตอร์
144 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
053 412 705

บริษัท ตั้งหง่วงเซ้ง ไทยโฮมมาร์ท จำกัด
209 หมู่ที่ 1 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
053 297 029

บริษัท สุขสวัสดิ์ ไม้อัดไทย จำกัด
402/1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
053 246 236

บริษัท ชยารีโฮม จำกัด
85/141 หมู่ที่ 7 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
053 498 300

บริษัท วณวัทณ์ ค้าไม้ จำกัด
104 หมู่ที่ 8 ถ.วงแหวนรอบนอก 121 (สันกำแพง-ดอยสะเก็ด) ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
053 295 678


หจก. ลำปางเตียวเชียงล้ง
138/14 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
054 217 231

บริษัท นนท์วัสดุ พลัส จำกัด
218/1 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
054 314 615


ร้าน สุภาพก่อสร้าง
ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย


หจก. นครสวรรค์เต็กเซ่งฮง
196/3-4 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
056 275 839

ร้าน หัวเมืองค้าไม้
200/7 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
056 222 301

ร้าน ธงไทยค้าไม้
197-197/1 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
056 221 869