ตัวแทนจำหน่าย

ภาคเหนือ

หจก. แม่จันค้าวัสดุ

18 หมู่ที่ 8 ถ.แม่จัน-เชียงแสน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

053 771 461


บริษัท เวียงพานทวีภัณฑ์ จำกัด

424 หมู่ที่ 4 ถ.แม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

053 733 098


บริษัท เอ็ม.อาร์.อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด

222 หมู่ที่ 4 ถ.แม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

053 732 198


หจก. สหไพบูลย์ สุขภัณฑ์

29/6-11 หมู่ที่ 18 ถ.ประสพสุข ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

053 712 041


หจก. อัญชลีเคหะภัณฑ์

479 หมู่ที่ 1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

053 644 420


บริษัท ดวงแสงทอง จำกัด

1041 หมู่ที่ 1 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

053 659 674


บริษัท อิฐ เอกภัณฑ์ ค้าวัสดุ จำกัด

20/1 หมู่ที่ 1 บ้านดอยชัยมงคล ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย

053 721 069


หจก. อุดมภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์

479 หมู่ที่ 3 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงรายหจก. พรศักดิ์ โฮมเซ็นเตอร์

144 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

053 412 705


บริษัท ตั้งหง่วงเซ้ง ไทยโฮมมาร์ท จำกัด

209 หมู่ที่ 1 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

053 297 029


บริษัท สุขสวัสดิ์ ไม้อัดไทย จำกัด

402/1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

053 246 236


บริษัท ชยารีโฮม จำกัด

85/141 หมู่ที่ 7 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

053 498 300


บริษัท วณวัทณ์ ค้าไม้ จำกัด

104 หมู่ที่ 8 ถ.วงแหวนรอบนอก 121 (สันกำแพง-ดอยสะเก็ด) ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

053 295 678ห้างหุ้นส่วนสามัญ พลพัฒน์พานิช

79/1-3 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

054 771 887


บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จำกัด

336/1 หมู่ที่ 8 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน

054 791 222


ร้าน ภูมิใจ

29 หมู่ที่ 1 ถ.เจ้าฟ้า ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน

054 789 051


ร้าน จิวการค้า

18-18/1 ถ.เจ้าฟ้า ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน

054 781 269

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่สอการค้า

52/1 หมู่ที่ 3 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์

91/2 หมู่ที่ 2 ถ.พะเยา-ป่าแดด ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

054 484 626 / 054 482 626


ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหสินพะเยา

235 หมู่ที่ 1  ต.บ้านต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

08r 878 4900 / 086 688 7749


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงคำซีเมนต์บล็อค (1991)

272 ถ.สิทธิประชาราษฎร์ ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

054 451 244 / 054 451 451


ร้าน ปราณีวัสดุก่อสร้าง

187/1 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

054 495 161


ร้าน แสงทองพานิช

31/2-3 ถ.ประเทศอุดรทิศ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

054 431 039 บริษัท ย่งแซ ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด

204/4 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

054 523 444


ร้าน นพดลคอนกรีต

359 หมู่ที่ 6 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่

054 597 086

หจก. ลำปางเตียวเชียงล้ง

138/14 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

054 217 231


บริษัท นนท์วัสดุ พลัส จำกัด

218/1 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

054 314 615ห้างหุ้นจำกัด พระแท่นเซรามิค

148/19 หมู่ที่ 4 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

055 416 901


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เคหะภัณฑ์

242/3 ถ.บรมอาสน์ 3 ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

055 407 455


ร้าน ปัญญายงค์

61 หมู่ที่ 2 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

055 427 133


ร้าน บี.บี. วัสดุก่อสร้าง

2/65-68 ถ.พาดวารี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

055 411 084


ร้าน รัชดาค้าไม้

115 หมู่ที่ 1 ถ.อุตรดิตถ์-ศรีสัชนาลัย ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

055 409 760

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีสินกาฬสินธุ์

63/71 ถ.ธนะผล ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

043 811 692 / 043 811 176


ร้าน สหชัยยิ่งเจริญ

94 หมู่ที่ 5 เทศบาลโคกศรี ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

043 891 089


ร้าน ผดุงเลิศวัสดุ

96 หมู่ที่ 9 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

043 891 113

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณโรจน์วัสดุ

174/2 หมู่ที่ 2 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

043 384 700 / 043 384 701


ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหโชคพร็อพเพอร์ตี้

99 หมู่ที่ 6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

043 273 442 / 043 273 224 / 043 273 937


ร้าน ทวีวัฒน์ก่อสร้าง

101 หมู่ที่ 12 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

043 329 377-8


ร้าน ทวีวัฒน์ค้าไม้

57/4 หมู่ที่ 10 ถ.แจ้งสนิท อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

043 329 223


ร้าน เตี่ยปิงวัสดุ

82/2 ถ.พานิชเจริญ อ.พล จ.ขอนแก่น

043 414 098 / 043 414 929

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี๋ยวฮง

352/1-3 บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 3 ถ.ชัยภูมิ-หนองบัวแดง ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

044 830 021 / 044 812 261


ร้าน เล็กวัสดุก่อสร้าง

80 หมู่ที่ 11 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

044 859 053 / 086 006 3661


ร้าน ชัยพัฒนาค้าไม้

151/66-68 ถ.บูรพา ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

044 811 045 / 044 811 055


ร้าน จตุรัสรุ่งเรืองพาณิชย์

13/4 หมู่ที่ 12 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.บ้านกอก อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

044 851 226 / 044 851 376

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุรีภัณฑ์วัสดุ

399 หมู่ที่ 13 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

042 525 714

บริษัท ยิ่งเจริญโปรแม็กซ์ จำกัด

5/9 ถ.ธนะรัชต์ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

081 697 2603


บริษัท ราชสีมาเทียนชัย จำกัด

315 หมู่ที่ 12 ถ.ราชสีมา-กบินทร์บุรี ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

044 284 742-44


ร้าน ด่านขุนทดค้าไม้

7/36 หมู่ที่ 14 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

044 389 467


ร้าน พิชัยวัสดุก่อสร้าง

186 หมู่ที่ 9 ถ.นิเวศรัตน์ ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

044 339 120-1 / 081 422 0118


ร้าน เอกชัยวัสดุก่อสร้าง

499 หมู่ที่ 12 ถ.สืบศิริ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

044 284 429-30


ร้าน ซับตะคร้อค้าไม้

249 หมู่ที่ 6 ต.ไทยเจริญ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

092 295 390


ร้าน มงคลค้าไม้

2782-4 ถ.มิตรภาพ (ใกล้สามแยกปักธงชัย) อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

044 213 531-2


ร้าน ไทยอนันต์

16 หมู่ที่ 9 ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา

044 495 098

ร้าน สหะอุตสาหกรรม

188 หมู่ที่ 11 ต.แวงนา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

043 740 614

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุกดาหารซีเมนต์

81 ถ.ยุทธพัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

042 611 425 / 042 631 139

บริษัท โฮม เมก้ามาร์ท จำกัด

555 หมู่ที่ 1 ถ.รอบเมือง ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

044 602 602


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาสิทธิ์พาณิชย์

199/1-5 หมู่ที่ 9 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

044 691 001-2


ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพาก่อสร้างลำปลายมาศ

554/1 หมู่ที่ 1 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์


ร้าน กิจรุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง

129/6 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

044 613 042 / 080 474 6313


ร้าน อุดมก่อสร้าง

595-597 อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

044 661 329

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งทรัพย์โฮม

622/2 หมู่ที่ 2 ถ.ประสานเมือง ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

043 581 382


ร้าน ผดุงธรรมค้าไม้

481 หมู่ที่ 23 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

043 522 227


ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรพงษ์โฮมมาร์ท

545 หมู่ที่ 5 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

043 580 809

บริษัท ทวีโชค เลย จำกัด

23/2 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย

042 811 130


บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด

11/2 ถ.เลย-เชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย

042 870 078


ร้าน ทวีโชควัสดุก่อสร้าง (1999)

69/26-27 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย

042 811 434

บริษัท โชคพูลผลคอนกรีต จำกัด

375/8 หมู่ที่ 13 ถ.บายพาส อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

042 732 933 / 042 711 141 / 042 711 508


ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวคำสกลนครก่อสร้าง

869 หมู่ที่ 15 ถ.สกล-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

042 971 050


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวีคูณบิ๊กโฮม

272 หมู่ที่ 2 ถ.นิตโย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

042 721 771 / 042 722 030

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจโฮมมาร์ท

585 หมู่ที่ 2 ต.กิ่งแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

044 551 334 / 086 468 1386


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเซรามิคสุขภัณฑ์

22 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

044 518 966 / 044 518 977


ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนาพงษ์พาณิชย์

280 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

044 511 128 / 044 512 166


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมซีเมนต์บล็อก

14 หมู่ที่ 13 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

044 511 797


ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมวัสดุก่อสร้าง (2005)

392-395 หมู่ที่ 2 ต.ถังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

044 532 410-3


ร้าน พิทักษ์ทรายทอง

253 ถ.ปัทมานนท์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

044 581 017


ร้าน สยามบล็อก

230 ถ.ปัทมานนท์ กม.3 ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

044 512 537 / 044 511 321


ร้าน แสวงฟ้าก่อสร้าง

117 หมู่ที่ 13 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

044 512 409 / 044 521 410 / 044 512 509

ร้าน อุดรพิบูลย์กิจ

244 ถ.ประชารักษา (สามแยกทางไปบ้านถอน) อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

042 243 610 / 042 221 304


ร้าน ไฮ่วัฒนาค้าไม้

401 ถ.ประชารักษา ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

042 245 585 / 042 248 192

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลอนันต์พานิช

473/1 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

045 317 465-7


ร้าน จันทร์รุ่ง

340/2-3 ถ.ประชา อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

045 361 017


ร้าน วัฒนสินปอแซ

73-75 ถ.ราชบุตร อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

045 241 277 / 045 242 569

ภาคกลาง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาตรีชินวัตรภัณฑ์

315-317 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

055 713 715 / 055 713 719


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.เจริญภัณฑ์ก่อสร้าง

136/8 หมู่ที่ 4 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

055 786 064


ร้าน สมสกุลค้าไม้

81/6 หมู่ที่ 1 (บ้านวังยาง) ถ.เลี่ยงเมือง ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

055 721 826 / 055 722 123


ร้าน จรูญพานิช

287-289-291 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

055 711 228


ร้าน เพชรค้าไม้

46 หมู่ที่ 13 ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

055 722 164


ร้าน นภาภัณฑ์คอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง

2 หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งทราย กิ่งอำเภอทุ่งทราย จ.กำแพงเพชร

055 732 060 / 055 862 060

บริษัท บ้านโฮมมาร์ท จำกัด

571/1, 561/16 ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้

68 หมู่ที่ 4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

056 405 224-5 056 405 246

บริษัท จินดาค้าไม้และวัสดุ จำกัด

6/2 หมู่ที่ 2 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

034 981 430 / 089 744 7313

หจก. นครสวรรค์เต็กเซ่งฮง

196/3-4 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

056 275 839


ร้าน หัวเมืองค้าไม้

200/7 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

056 222 301


ร้าน ธงไทยค้าไม้

197-197/1 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

056 221 869บริษัท โฮมทอง จำกัด

332 หมู่ที่ 2 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

056 798 830


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรประสิทธิ์เพชรบูรณ์

179 หมู่ที่ 9 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

056 748 036


ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งกิมหมง 2550

292/8 ถ.รณกิจ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

056 701 839 / 056 704300


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญหล่มสักก่อสร้าง

106 หมู่ที่ 1 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

056 745 169 / 056 745 170


ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิศาลวุฒิ

81/5 ถ.สามัคคีชัย ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

056 701 501


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรนิมิตรคอนกรีต

235/1-6 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

056 709 285


ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนชัยวัสดุหล่มสัก

2 หมู่ที่ 4 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

056 702 222


ร้าน บิ๊กโฮมเซ็นเตอร์

266 หมู่ที่ 8 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

056 562 471


ร้าน สถาพรค้าไม้

ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

บริษัท วิทวัส 1995 จำกัด

748 หมู่ที่ 2 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร

056 681 382


ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณฺ์ปาเก้

438 ถ.ชมฐีระเวช ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

056 601 040


ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราวุฒิค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง

226/4-6 หมู่ที่ 2 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร

056 667 375-6


ร้าน ส.วัสดุก่อสร้าง

800/1 หมู่ที่ 9 ถ.ชมฐีระเวช ต.ในเมือง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

056 641 455 / 056 641 477


ร้าน แสงทองค้าไม้

99/5 หมู่ที่ 5 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.บ้านนา อ.วัชิรปารมี จ.พิจิตร

081 971 2700


ร้าน สี่แสนค้าไม้

159 ถ.รัฐราษฏร์รังสรรค์ ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

056 621 459


 ร้าน อุ้ยบ้วนเฮง

83-85 ถ.ราษฏร์เกษมอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

056 611 338

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงศิริบริการ

163 หมู่ที่ 8 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

055 366 095


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม่งฮงหลี

37 หมู่ที่ 4 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

055 391 105


ร้าน สรรพจักรกล

138-9 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

055 258 161 / 055 242 170

ร้าน ช.พาณิชย์

418/1-2 หมู่ที่ 9 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

036 420 634 / 036 411 182

บริษัท หินกองค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด

1/8 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี

036 337 693-5


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกรเคหะภัณฑ์ 2547

248 หมู่ที่ 2 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

036 344 638

บริษัท ต.แสงซิเมนต์โฮมมาร์ท จำกัด

445 หมู่ที่ 5 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

035 511 358 / 035 523 456


บริษัท เกียรติชัยสามชุก จำกัด

989-989/1 หมู่ที่ 2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

035 572 9856

ร้าน สุภาพก่อสร้าง

ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัยหจก. โชคพนากิจวัสดุภัณฑ์

125/3 ถ.รักการดี อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

056 511 392 / 056 511 937

ร้าน โลหะภัณฑ์

548 หมู่ที่ 6 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

035 631 268


ร้าน ปั้นหลี 2552

470/ข. หมู่ที่ 6 ต.บางปลากรด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

035 661 109 / 089 609 4915 / 089 812 5503

ภาคตะวันตก

ร้าน ไทยเจริญโลหะภัณ์

2/16-17 ถ.อู่ทอง ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

034 511 350 / 081 880 8755 / 086 326 0039


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอื้อสุข

179/2 หมู่ที่ 3 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

034 604 333 / 034 604 335

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิพลค้าวัสดุ เอส. เอ็ม.

775 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

083 164 510 / 085 050 4103


ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดวัฒนาค้าซีเมนต์

86/3 ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

081 707 6973 / 081 707 5420


ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลทรัพย์ค้าวัสดุก่อสร้าง

215 ถ.ไทยชนะ อ.เมืองตาก จ.ตาก

055 511 748


บริษัท จ.เจริญค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด

1077, 1077/1-4 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

083 164 5109 / 085 050 4109 / 099 271 4879


บริษัท มามาโฮมมาร์ท จำกัด

463 หมู่ที่ 1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก

055 534 205-8


ร้าน ว.วิริยะ

20/3 ถ.สุขศรีราษฏร์อุทิศ อ.แม่สอด จ.ตาก

055 533 111 / 081 139 0444


ร้าน เจริญภัณฑ์พานิช (ศูนย์การค้า)

114/17 ถ.ชิดวนา อ.แม่สอด จ.ตาก

055 532 782 / 055 533 614

ร้าน โชคชัยค้าไม้

23/5 หมู่ที่ 2 ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

081 858 7063 / 081 858 4689

บริษัท ไทยนิยมเทรดดิ้ง จำกัด

128 หมู่ที่ 6 ถ.เพชรเกษม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

032 437 301-5


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่ายางค้าไม้

157/10 หมู่ที่ 5 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

032 437 689


ร้าน จ.เจริญเคหะภัณฑ์

219 ถ.ราชดำริห์ ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

032 428 780


ร้าน กำไรการช่าง

111/1 ถ.เพชรเกษม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

032 463 666 / 081 857 8570


ร้าน ก.การช่าง

585/38-46 ถ.เพชรเกษม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

032 461 252


ร้าน เจริญผล (รุ่งเจริญค้าวัสดุ)

104/3 หมู่ที่ 6 ถ.เพชรเกษม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

032 438 156 / 032 461 779


อรุณการไฟฟ้า-ก่อสร้าง

12/10 ถ.ชีสระอินทร์ (เยื้องหมอน้อย) ต.คลองกระแซง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

032 426 857 / 032 411 143-4

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันต์มหภัณฑ์

288 หมู่ที่ 4 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

032 720 521 / 081 809 8440


บริษัท รวมภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง-ทุ่งน้อย จำกัด

88/2 หมู่ที่ 11 ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

032 240 956 / 084 131 4848


ร้าน พงษ์ศิริค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง

228 หมู่ที่ 1 อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

032 281 308


ร้าน บางแพค้าไม้

66/1 หมู่ที่ 7 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี

032 349 306 / 081 809 8440


ร้าน ไทยดำรงค์

119 หมู่ที่ 9 ถ.เขางู-เบิกไพร ต.ปากแรด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

032 341 425 / 032 222 373

ภาคตะวันออก

บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จำกัด

54/55 หมู่ที่ 1 ถ.ริมน้ำ ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

039 313 388 / 039 311 781


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ป.ก่อสร้าง 27

19/7-8 ถ.เทศบาลสาย 4 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี

039 441 296


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งโชคชัย

30 หมู่ที่ 12 ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

039 354 888

บริษัท ชัยเจริญแปดริ้วค้าวัสดุ จำกัด

104/4 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

038 512 809 / 038 515 453


บริษัท พูนศิริวัฒนา จำกัด

32 ถ.บางคล้า-แปลงยาว ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

038 541 404 / 038 827 112


ร้าน สนามชัยอิฐบล็อก

289/5 หมู่ที่ 4 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

038 597 017 / 038 597 095

บริษัท ปูนและวัสดุก่อสร้าง (1979) จำกัด

327/1 หมู่ที่ 5 ถ.เศรษฐกิจ ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

038 275 870 / 038 272 870


บริษัท ชลบุรียิ่งเจริญ จำกัด

117 หมู่ที่ 8 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

038 241 290 / 038 241 697

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดมั่นคงวัสดุก่อสร้าง

945 หมู่ที่ 1 ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด

039 511 528 / 039 512 919


ร้าน ครึ่งราคาค้าไม้

71/1 หมู่ที่ 1 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด

039 593 191


ร้าน ทวีสมบัติ

59/1 หมู่ที่ 3 ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด

039 674 005

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงค้าไม้ครูแย้ม

033 ถ.หลังวัดประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

038 611 765 / 081 806 2342 / 081 645 6101


ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเพวัสดุภัณฑ์และก่อสร้าง

101/13 หมู่ที่ 3 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

038 652 477-9


ร้าน เจริญการค้า

29/1 หมู่ที่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง

038 669 035 / 086 458 3860 / 089 936 6395


ร้าน พรปราณีค้าไม้

203 หมู่ที่ 1 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง

038 669 046 / 038 669 405


ร้าน เจริญนานสุขภัณฑ์

21/16 หมู่ที่ 4 ถ.เลี่ยงเมือง ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

038 875 515 / 081 304 0818


ร้าน วชิระสักทอง

41/5 หมู่ที่ 11 ถ.สุขุมวิท ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง

038 672 659 / 081 785 6582


ร้าน โรงค้าไม้ไพบูลย์กิจ (ใกล้โลตัส)

180 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

038 611 124 / 038 617 069

ร้าน โชคพานิชวัสดุก่อสร้าง

109/5 หมู่ที่ 1 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

037 251 199 / 037 251 267


ร้าน โรงเลื่อยจักรวนากิจ

43 ถ.ธนะวิถี ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

037 231 043

ภาคใต้

ร้าน ปกาสัยวัสดุก่อสร้าง

153 ถ.ศรีตรัง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

089 724 2508

บริษัท ไถ่เชียงวัสดุก่อสร้าง จำกัด

59/1 หมู่ที่ 1 ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

077 529 888


ร้าน เอื้ออุดมภัณฑ์

6 หมู่ที่ 1 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

077 503 900


ร้าน สุทินค้าวัสดุก่อสร้าง

67 ซอย 5 ถ.กรมหลวง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

077 571 960

บริษัท ยุ่ยล้งนคร จำกัด

82/41 ถ.พัฒนาการดูขวาง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

075 356 103 / 075 317 433-4


บริษัท สองยิ้มแสตนเลส จำกัด

75/15-16 ถ.พัฒนาการดูขวาง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

075 317 896


บริษัท นานาวัสดุภัณฑ์ (1993) จำกัด

85 ถ.พัฒนาการดูขวาง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

075 344 791 / 075 317 831-2


บริษัท ยุ่ยล้งโฮมเอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

33/3 ถ.พัฒนาการดูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

075 322 200 / 075 322 211


ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิศักดิ์การค้า

150/1 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

075 347 945 / 075 347 363


ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหวัฒน์นคร

1148-1148/1-3 ถ.ราชดำเนิน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

075 356 098


ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครศรีการค้า

ห้างหุ้นส่วนสามัญ รัตนภัณฑ์

39-39/1 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

073 512 582


ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งโรจน์

789/1-2 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

073 671 114


ร้าน อัครวัสดุภัณฑ์

929 หมู่ที่ 7 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

073 671 099

บริษัท เชิงทะเลโฮมเวิร์ค 2554 จำกัด

12/1 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

076 324 327-9


บริษัท รัชพลเทรดดิ้ง จำกัด

129/3-4 ถ.ปฏิพัทธ์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

076 212 563


บริษัท เฮ้าส์แอนด์โฮม ภูเก็ต จำกัด

88/8 หมู่ที่ 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

076 209 309-10


ร้าน โชคโยธาวัสดุภัณฑ์

2/5 หมู่ที่ 6 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

076 280 495 / 076 381 301


ร้าน ลิพอนฮาร์ดแวร์

97/3, 97/10 หมู่ที่ 8 ถ.เทพกษัตริย์ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

076 273 127-8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคกกลอยวัสดุภัณฑ์

69/49 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

076 581 553 / 081 676 6019 / 088 766 2267


ร้าน ท่าอยู่เฟอร์นิเจอร์

46/6 หมู่ที่ 2 ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

076 581 645

บริษัท รุ่งโรจน์ก้าวหน้า (ป่าบอน) จำกัด

137 หมู่ที่ 10 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

074 625 135


ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมไทยพัฒนา

148-158 ถ.ราเมศวร์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

074 611 415


ร้าน พัทลุงสหไทย

142-146 ถ.ราเมศวร์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

074 613 373


ร้าน รุ่งโรจน์ (พรศรี แม่ขรี)

15/2 ถ.เพชรเกษม ตลาดแม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

074 695 292


ร้าน จิระพัฒน์วู๊ด

149 หมู่ที่ 8 ถ.พัทลุง-หาดใหญ่ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

074 671 704 / 074 621 953 / 081 896 2737

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีดาสุทธิ์การก่อสร้าง

27/93-94, 27/68-71 หมู่ที่ 4 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

077 811 561

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงไม้ชัยเจริญกิจ

880 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

074 244 503


ร้าน วีระศักดิ์เครื่องเย็น

50 ซอย 27 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

074 243 699 / 074 559 236 / 081 898 6290 / 081 990 0976

บริษัท ช.สตูลวัสดุก่อสร้าง จำกัด

221 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล

074 797 440-2

บริษัท ชัยสมพรค้าวัสดุ 1994 จำกัด

15/55 หมู่ที่ 1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

077 205 551-4


บริษัท พงษ์ภัณฑ์เฮ้าบ้านส้อง จำกัด

99/3 หมู่ที่ 2 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

077 276 999 / 077 361 760


ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิดค้าวัสดุ

71/21 หมู่ที่ 5 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

077 288 307 / 077 214 187


ร้าน ขวัญเรือน

32-34 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

077 272 129 / 081 968 3597


ร้าน บุญเสริมสร้าง

233/53 ถ.อำเภอ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

081 724 7955


ร้าน หัวถนนคอนกรีต (ในเมือง)

136/6 หมู่ที่ 5 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

077 288 904 / 077 221 950-4