ตัวแทนจำหน่าย

ภาคเหนือ

หจก. แม่จันค้าวัสดุ

18 หมู่ที่ 8 ถ.แม่จัน-เชียงแสน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

053 771 461


บริษัท เวียงพานทวีภัณฑ์ จำกัด

424 หมู่ที่ 4 ถ.แม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

053 733 098


บริษัท เอ็ม.อาร์.อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด

222 หมู่ที่ 4 ถ.แม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

053 732 198


หจก. สหไพบูลย์ สุขภัณฑ์

29/6-11 หมู่ที่ 18 ถ.ประสพสุข ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

053 712 041


หจก. อัญชลีเคหะภัณฑ์

479 หมู่ที่ 1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

053 644 420


บริษัท ดวงแสงทอง จำกัด

1041 หมู่ที่ 1 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

053 659 674


บริษัท อิฐ เอกภัณฑ์ ค้าวัสดุ จำกัด

20/1 หมู่ที่ 1 บ้านดอยชัยมงคล ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย

053 721 069


หจก. อุดมภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์

479 หมู่ที่ 3 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงรายหจก. พรศักดิ์ โฮมเซ็นเตอร์

144 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

053 412 705


บริษัท ตั้งหง่วงเซ้ง ไทยโฮมมาร์ท จำกัด

209 หมู่ที่ 1 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

053 297 029


บริษัท สุขสวัสดิ์ ไม้อัดไทย จำกัด

402/1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

053 246 236


บริษัท ชยารีโฮม จำกัด

85/141 หมู่ที่ 7 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

053 498 300


บริษัท วณวัทณ์ ค้าไม้ จำกัด

104 หมู่ที่ 8 ถ.วงแหวนรอบนอก 121 (สันกำแพง-ดอยสะเก็ด) ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

053 295 678ห้างหุ้นส่วนสามัญ พลพัฒน์พานิช

79/1-3 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

054 771 887


บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จำกัด

336/1 หมู่ที่ 8 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน

054 791 222


ร้าน ภูมิใจ

29 หมู่ที่ 1 ถ.เจ้าฟ้า ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน

054 789 051


ร้าน จิวการค้า

18-18/1 ถ.เจ้าฟ้า ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน

054 781 269

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่สอการค้า

52/1 หมู่ที่ 3 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์

91/2 หมู่ที่ 2 ถ.พะเยา-ป่าแดด ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

054 484 626 / 054 482 626


ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหสินพะเยา

235 หมู่ที่ 1  ต.บ้านต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

08r 878 4900 / 086 688 7749


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงคำซีเมนต์บล็อค (1991)

272 ถ.สิทธิประชาราษฎร์ ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

054 451 244 / 054 451 451


ร้าน ปราณีวัสดุก่อสร้าง

187/1 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

054 495 161


ร้าน แสงทองพานิช

31/2-3 ถ.ประเทศอุดรทิศ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

054 431 039 บริษัท ย่งแซ ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด

204/4 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

054 523 444


ร้าน นพดลคอนกรีต

359 หมู่ที่ 6 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่

054 597 086

หจก. ลำปางเตียวเชียงล้ง

138/14 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

054 217 231


บริษัท นนท์วัสดุ พลัส จำกัด

218/1 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

054 314 615ห้างหุ้นจำกัด พระแท่นเซรามิค

148/19 หมู่ที่ 4 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

055 416 901


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เคหะภัณฑ์

242/3 ถ.บรมอาสน์ 3 ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

055 407 455


ร้าน ปัญญายงค์

61 หมู่ที่ 2 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

055 427 133


ร้าน บี.บี. วัสดุก่อสร้าง

2/65-68 ถ.พาดวารี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

055 411 084


ร้าน รัชดาค้าไม้

115 หมู่ที่ 1 ถ.อุตรดิตถ์-ศรีสัชนาลัย ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

055 409 760

ภาคกลาง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาตรีชินวัตรภัณฑ์

315-317 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

055 713 715 / 055 713 719


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.เจริญภัณฑ์ก่อสร้าง

136/8 หมู่ที่ 4 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

055 786 064


ร้าน สมสกุลค้าไม้

81/6 หมู่ที่ 1 (บ้านวังยาง) ถ.เลี่ยงเมือง ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

055 721 826 / 055 722 123


ร้าน จรูญพานิช

287-289-291 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

055 711 228


ร้าน เพชรค้าไม้

46 หมู่ที่ 13 ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

055 722 164


ร้าน นภาภัณฑ์คอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง

2 หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งทราย กิ่งอำเภอทุ่งทราย จ.กำแพงเพชร

055 732 060 / 055 862 060

หจก. นครสวรรค์เต็กเซ่งฮง

196/3-4 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

056 275 839


ร้าน หัวเมืองค้าไม้

200/7 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

056 222 301


ร้าน ธงไทยค้าไม้

197-197/1 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

056 221 869บริษัท โฮมทอง จำกัด

332 หมู่ที่ 2 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

056 798 830


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรประสิทธิ์เพชรบูรณ์

179 หมู่ที่ 9 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

056 748 036


ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งกิมหมง 2550

292/8 ถ.รณกิจ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

056 701 839 / 056 704300


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญหล่มสักก่อสร้าง

106 หมู่ที่ 1 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

056 745 169 / 056 745 170


ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิศาลวุฒิ

81/5 ถ.สามัคคีชัย ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

056 701 501


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรนิมิตรคอนกรีต

235/1-6 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

056 709 285


ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนชัยวัสดุหล่มสัก

2 หมู่ที่ 4 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

056 702 222


ร้าน บิ๊กโฮมเซ็นเตอร์

266 หมู่ที่ 8 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

056 562 471


ร้าน สถาพรค้าไม้

ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

บริษัท วิทวัส 1995 จำกัด

748 หมู่ที่ 2 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร

056 681 382


ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณฺ์ปาเก้

438 ถ.ชมฐีระเวช ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

056 601 040


ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราวุฒิค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง

226/4-6 หมู่ที่ 2 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร

056 667 375-6


ร้าน ส.วัสดุก่อสร้าง

800/1 หมู่ที่ 9 ถ.ชมฐีระเวช ต.ในเมือง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

056 641 455 / 056 641 477


ร้าน แสงทองค้าไม้

99/5 หมู่ที่ 5 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.บ้านนา อ.วัชิรปารมี จ.พิจิตร

081 971 2700


ร้าน สี่แสนค้าไม้

159 ถ.รัฐราษฏร์รังสรรค์ ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

056 621 459


 ร้าน อุ้ยบ้วนเฮง

83-85 ถ.ราษฏร์เกษมอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

056 611 338

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงศิริบริการ

163 หมู่ที่ 8 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

055 366 095


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม่งฮงหลี

37 หมู่ที่ 4 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

055 391 105


ร้าน สรรพจักรกล

138-9 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

055 258 161 / 055 242 170

ร้าน สุภาพก่อสร้าง

ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย